Cenę pobytu ustala się indywidualnie. W przypadku dłuższej rezerwacji istnieje możliwość uzyskania korzystnej zniżki. Przewidziany jest również rabat dla stałych klientów „Drewnianego domeczku”.

      Uwaga! W razie skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu opłata należna za cały okres rezerwacji nie podlega zmniejszeniu.

      Nie obsługujemy płatności kartami.