Zasady rezerwacji

     Rezerwacji dokonuje się wyłącznie telefonicznie. Po ustaleniu ceny i okresu pobytu w wyznaczonym terminie należy wpłacić zadatek na niżej wskazany numer rachunku bankowego:

 

PKO BP 33 1020 2980 0000 2102 0012 9395.

 

     O wpłynięciu zadatku klient jest informowany telefonicznie, co stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji.

 

     Uwaga! W razie skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu opłata należna za cały okres rezerwacji nie podlega zmniejszeniu.