Rezerwacji dokonuje się telefonicznie. Po ustaleniu ceny i okresu pobytu w wyznaczonym przez właściciela obiektu terminie należy uiścić stosowny zadatek. Następnie klient jest informowany o otrzymaniu zadatku przez właściciela, co stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji. Płatności pozostałej części ceny dokonuje się w dniu przyjazdu, przed zakwaterowaniem w obiekcie.

      Nie obsługujemy płatności kartami.

      UWAGA! W razie skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu opłata należna za cały okres rezerwacji nie podlega zmniejszeniu.