KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest: Małgorzata Gocek, Huzele 26 B, 38-600 Lesko. Dane kontaktowe Administratora:
      a) tel.: 608-754-400,
      b) e-mail: gosiagoc@poczta.fm.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług, w szczególności finalizacji procedury rezerwacji noclegów, obsługi zgłoszeń kierowanych drogą telefoniczną lub mailową, ewidencji osób zakwaterowanych na terenie obiektu, wystawienia rachunku dokumentującego wykonanie usługi, działalności marketingowej i promocyjnej oraz windykacji należności związanych z realizacją świadczonych usług.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane:
      a) osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji świadczonych usług – po wyrażeniu przez Panią/Pana stosownej zgody,
      b) sądom, organom ścigania, organom administracji publicznej
i instytucjom publicznym – w zakresie ich działania, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy związanej z realizacją świadczonych usług, a po jej zakończeniu lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi o Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością realizacji umowy oraz skorzystania z usług oferowanych przez Administratora.
8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.